PL EN עב

תחומי עיסוק

ייצוג משפטי/התדיינות (ליטיגציה)
משפט אזרחי
משפט מסחרי
דיני עבודה
דיני עונשין ומשפט מסחרי
קניין רוחני
מכרזים ציבוריים/ממשלתיים
משפט מנהלי
בנייה ואנרגיה
אזרחות
נדל"ן
השבת רכוש

משרדנו מייצג לקוחות בפני כל הערכאות, ובין היתר:

 • א) הליכים להבטחת תביעות
 • ב) בפני כל הערכאות המשפטיות, לרבות בית המשפט העליון
 • ג) בפני בית המשפט לבוררות קבועה או אד הוק
 • ד) אכיפה הליכים
 • ה) בפני בתי משפט מנהליים וגופים ציבוריים
 • ו) הליכי טרום משפט והליכי טרום גזר דין בפני ערכאות המקיימות הליכי עונשין פליליים

משרדנו מעניק תמיכה מקיפה בתיקים אזרחיים, בין השאר בתחום חוקי הקניין, דיני חוזים וחוק הירושה. בהכנת חוזים ומסמכים משפטיים אחרים בעלי אופי אזרחי (כולל צוואות, רשומות ואסמכתאות שונות).

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מקיפים לחברות ולארגונים בתחום המשפט המסחרי, הכולל בין היתר:

 • א) ניסוח חוזים והסכמים מסחריים
 • ב) ניהול משא ומתן
 • ג) הקמה, העברה, פירוק ורכישה של חברות
 • ד) רישום של חברות, וכל המידע הדרוש לגבי חברות אצל רשם בית המשפט הלאומי
 • ה) הכנת החלטות של אסיפת בעלי המניות של חברות
 • ו) יישום עקרונות הממשל התאגידי

משרדנו מעניק סיוע בהכנת מסמכים הנוגעים להעסקה ולפיטורין, וכן ייעוץ משפטי כגון:

 • א) חוות דעת על חוזי עבודה
 • ב) הכנה של מסמכים המתייחסים להפסקת העסקה
 • ג) הכנה לערעורים כנגד סיום העסקה, סיום העסקה ללא הודעה מוקדמת
 • ד) ייצוג עובדים ומעסיקים בפני הערכאות השונות
 • ה) התנהלות בנושא תשלום שכר, פיצויים בגין סיום עבודה שלא כדין
 • ו) סיוע, ייעוץ וליווי משפטי מקיף בתחום דיני העבודה

אנו מייצגים גם קורבנות וגם נאשמים הן בתיקי עונשין והן בתיקים מסחריים.

למשרדנו ניסיון עשיר במתן סיוע, ייעוץ וליווי משפטי לחברות הפועלות בתחום הקניין הרוחני (סימון מסחרי, עיצוב תעשייתי, זכויות יוצרים) אנו, בין היתר, מספקים ללקוחותינו ייעוץ משפטי שוטף, כולל סיוע במתן חוות דעת, ניסוח וניהול משא ומתן על חוזים.

משרדנו מעניק סיוע משפטי לאורך כל שלבי תהליך המכרז, ובמידת הצורך גם בהליכי הערעור בפני ערכאות הערר הארציות. משרדנו מלווה ספקים וקבלנים בהכנת ובאימות כל המסמכים הדרושים לקדם ההליכים לזכייה במכרז, כמו גם במתן חוות דעת משפטית באשר לחוזה המכרז.

משרדנו מתמחה בענייני המשפט המנהלי, עם התמחות מיוחדת בדיני מקרקעין, בנייה ואיכות הסביבה.

אנו פועלים בשם לקוחותינו מול הרשויות הציבוריות בכל הרמות, בפרט בהליכים הקשורים לקבלת אישורים, היתרים, רישיונות וזיכיונות.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מקיפים לחברות בתחומי הבנייה והאנרגיה. בין היתר בהכנת חוות דעת על חוזים והסכמי קבלנות משנה. משרדנו מעניק ליווי משפטי לאורך כל שלבי הפרויקט, החל משלב הגשת הבקשה, במהלכו ועד לתום תקופת הערבות והאחריות (כולל טיפול בתביעות שוטפות).

משרדנו מתמחה בהליכים מנהליים הקשורים להשגת אזרחות פולנית. אנו מעניקים סיוע משפטי בנושאים הקשורים בקבלת אזרחות פולנית:

 • א) אישור על אזרחות פולנית
 • ב) תעודות ורישומים רשמיים
 • ג) נושאים הקשורים להשגת דרכון פולני
 • ד) איתור מסמכים בגנזך המדינה, המכון לזיכרון לאומי והרשויות המנהליות הארציות והמקומיות
 • ה) עדכון, שינוי, השלמה או תיקון של פרטים אישיים במרשם האוכלוסין (שמות, מצב משפחתי וכד')

משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף בקנייה, מכירה והשכרה של נדל"ן בפולין (קרקעות, מגורים, מסחר), הן בשוק הראשוני (ישירות מהקבלן) והן בשוק המשני ("יד שנייה"). הליווי שאנו מעניקים כולל אימות מעמדו המשפטי של הנכס, ביצוע סקר סיכונים פוטנציאליים הקשורים בו, הכנה ו/או בחינה של טיוטת של הסכמים הקשורים לרכישה, מכירה, שכירות והשכרה של נדל"ן.

משרדנו עוסק בענייני השבת רכוש, כגון נדל"ן שהולאם בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, לאחר מלחמת העולם השנייה עד לשנת 1989, כמו גם לאחר שנת 1989. משרדנו מסייע בהשבת הרכוש לבעליו המקוריים או יורשיהם החוקיים, או בקבלת פיצוי תמורתו.