PL EN עב

ZESPÓŁ

Adwokat Rafał M. Skrzypczak

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Otrzymał wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym z branży energetycznej oraz budowlanej, a także świadczeniem pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie spraw: cywilnych, prawa pracy, karnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego oraz spraw dotyczących obywatelstwa polskiego. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, prawie zamówień publicznych, prawie handlowym oraz prawie administracyjnym.

Biegle włada językiem angielskim i również świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Radca prawny Anna Szypułowska-Stasiuk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu metodologii nauk prawnych oraz metod prawniczych połączonych z kierunkowym seminarium doktorskim z nauk prawnych. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe prowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym. Od 2014 roku wpisana na listę kuratorów rejestrowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek.

Biegle włada językiem angielskim i również świadczy pomoc prawną w języku angielskim.